Το Μαγικό Πανεπιστήμιο

Το Μαγικό Πανεπιστήμιο απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού. Αποτελείται από δράσεις που καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα τα οποία δεν διδάσκονται στα σχολεία ή διδάσκονται από άλλη οπτική.

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα μέσω βιωματικής διδασκαλίας, πειραμάτων και πολύ παιχνιδιού να έρθουν σε επαφή με τομείς της επιστήμης με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, ώστε να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους ή να αποκτήσουν το ερέθισμα εκείνο που θα τους ωθήσει να ανακαλύψουν νέες πτυχές των δεξιοτήτων τους.

Το Μαγικό Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο σκαλί στο να μαθαίνουμε αλλιώς. Νέα αντικείμενα, νέες εμπειρίες, νέα ερεθίσματα, νέα γνώση.

Σκοπός και όραμα

Σκοπός μας είναι να συνεισφέρουμε στην επιπρόσθετη μάθηση, την πνευματική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών, η οποία θα ενισχύεται, σύμφωνα με τη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner (1983), με την ανακάλυψη της κλίσης του παιδιού και την ενασχόλησή του με αυτή. Επιπλέον:

  • Η βιωματική προσέγγιση της γνώσης και η απόκτησή της

  • Η ανάδειξη και η ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων των παιδιών

  • Η παροχή κινήτρων στα παιδιά, ώστε να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους, να ασχοληθούν με αυτές και να γνωρίσουν νέα πεδία γνώσης

  • Η διεύρυνση του ορίζοντα της επιστημονικής γνώσης για τα παιδιά, ώστε να την προσεγγίζουν και να εμβαθύνουν σε αυτή, χωρίς όρια και φραγμούς, σύμφωνα με τις κλίσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους

  • Ο επαγγελματικός προσανατολισμός των παιδιών

  • Η χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας

  • Η χρήση μεθόδων τυπικής και μη τυπικής διδασκαλίας για την επιπρόσθετη μάθηση των παιδιών

Διοργάνωση

Ολύμπιο Κέντρο Αστροφυσικής


Το Ολύμπιο Κέντρο Αστροφυσικής είναι μία αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2015 και διοργανώνει τη σειρά των παγκόσμιων συνεδρίων Αστροφυσικής Ολύμπιο Συμπόσιο. Σκοπός του είναι η διεξαγωγή δράσεων ερευνητικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα και η ενημέρωση του κοινού σε θέματα επιστήμης.

logo_ocfa.png

Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Πιερίας

Tα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) είναι κέντρα έρευνας, τεχνικής και παιδαγωγικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών και σύμβουλοι για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων σε επίπεδο Νομού.